Op 9 oktober vond in Quintus de try-out plaats van het project De Inclusionist. Initiatiefnemer Emil de Boer deelde, net als de overige deelnemers aan de activiteit, zijn persoonlijke verhaal. Vervolgens werden alle verhalen verwerkt tot een kunstwerk: in woord, beeld, muziek, of theater. Het initiatief werd mogelijk gemaakt door het Heropeningsfonds Kampen en 4D Overijssel. De try-out krijgt een vervolg, waarin de thema’s ‘bewustwording’ en ‘de inclusieve samenleving’ op kunstzinnige wijze verder zullen worden uitgewerkt. In samenwerking met: het cluster mensen met een beperking (MMB), de Geluksacademie en de Stadsgehoorzaal Kampen.