Vragen ?

Proefles

Aanvraag voor een gratis proefles

Bij veel lessen is het mogelijk eerst een proefles te volgen. Ook online! Inschrijven kan hieronder; we nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Dit is geen correct e-mailadres

Individuele of teamgerichte deskundigheidsbevordering gericht op praktische toepassing
in de klas.

  • Individueel: door inzet van een vakleerkracht in de klas gezamenlijk vorm geven aan een vak uit de kunstdisciplines;
  • In verdiepende workshops: zelf aan de slag om technieken eigen te maken;
  • Teamtrainingen: theater, lied aanleren;

Interne Cultuur Coördinator (ICC)
Quintus is landelijk gekwalificeerd om de cursus Interne Cultuur Coördinator (ICC) te verzorgen. Na afronding van de cursus worden de ICC-ers begeleid en ondersteund bij het opstellen en de uitvoering van het cultuureducatiebeleid in hun school. ICC-er maken deel uit van het netwerk Kunst en Kind. Quintus vormt de schakel tussen landelijk, provinciaal en gemeentelijk beleid en de lokale invulling daarvan.

Meer informatie: stuur een mail naar m.vanzanten@quintuskampen.nl of bel 038 3371 200.