ANBI-STATUS

De belastingdienst heeft Quintus een ANBI-status (Algemeen Nut Beoogde Instelling) toegekend. Deze status geeft Quintus bepaalde financiële voordelen en mogelijkheden. Er hoeft bijvoorbeeld geen erfbelasting en schenkbelasting te worden betaald over erfenissen en schenkingen aan Quintus. Onder bepaalde voorwaarden hebben donateurs van Culturele ANBI’s een éxtra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Zie voor meer informatie hierover www.belastingdienst.nl

 

Meer info over de ANBI lees je hier. 
Het RSIN/fiscaal(identificatie)nummer is 856331089.