DIT IS QUINTUS!

Quintus is het kunstencentrum voor Kampen, IJsselmuiden en omgeving.

 

MISSIE

Quintus beoogt alle inwoners van Kampen en omstreken de kans te geven cultuur te beleven op een manier die past en plezier en betekenis geeft. Quintus vult deze missie in met een inclusieve programmering en met het delen van expertise en faciliteiten. Met (amateur)kunst, (cultuur)participatie, talentontwikkeling en cultuuronderwijs voegt Quintus waarde toe in de domeinen vrije tijd, onderwijs, zorg en welzijn en regionale economie. We brengen onze missie verder door samen te werken met scholen, verenigingen, culturele organisaties, professionals, overheden, welzijnsorganisaties, ondernemers en met Kampen Partners (stadsmarketing).

 

TEAM

Het Quintus team beoogt ieders talenten te helpen groeien en bloeien. Zo kan iedere deelnemer zijn of haar creatieve en persoonlijke kracht ontwikkelen. Het Quintusteam bestaat uit kunst- en cultuurprofessionals (muziek, theater, kunst & ambacht, dans, taal, advies cultuuronderwijs en amateurkunst) en een team dat  de communicatie, organisatie, administratie en het relatiebeheer verzorgt. Het team bestaat uit circa 150 personen, inclusief opdrachtnemers. Het kunstencentrum staat onder leiding van de directeur-bestuurder. De toezichthoudende rol wordt verzorgd door de Raad van Toezicht.

 

DOELSTELLING

Quintus, stelt zich ten doel om kwalitatief goede kunsteducatie aan te bieden ten behoeve van de gemeente Kampen. Quintus is individuele burgers, groepen, stichtingen en verenigingen zo breed mogelijk van dienst op het gebied van kunst- en cultuureducatie en -participatie; bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van een brede groep inwoners van alle leeftijden in de gemeente Kampen; mensen te begeleiden bij de ontwikkeling van persoonlijke talenten en zo mogelijk ook samen met anderen een positieve bijdrage te leveren aan een waardevolle sociale en culturele leefomgeving.

 

KOERS

Quintus ontwikkelt haar rol steeds meer in relatie met en tot de lokale en regionale partners. Quintus werkt samen met de culturele partners (SAMBIQ en anderen) aan een inspirerend cultuurprogramma voor alle Kampenaren. Samen werken we aan een inclusieve stad waarin cultuur ook een middel is om het meedoen aan de samenleving en de positieve gezondheid van mensen te versterken.

 

RAAD VAN TOEZICHT

In 2016 is de Stichting Quintus opgericht. Deze stichting vormt het bevoegd gezag van de instelling Quintus, centrum voor kunst en kunsteducatie. De stichting staat onder leiding van Hendrik Jan Houtsma (directeur – bestuurder). De Raad van Toezicht ziet toe op de realisering van de maatschappelijke doelstelling, het beleid, de bedrijfsvoering, het risicomanagement en de meerjarenstrategie. De Raad is werkgever van de directeur – bestuurder. De taken van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de stichting. Deze zijn in lijn met de Governance Code Cultuur. De Raad van Toezicht bestaat uit Paul Overgoor (voorzitter), Tonny Selles, Edwin Damman, Trea Veldema, Lidi Kievit en Dirk Speelman.

 

ORGANOGRAM VAN DE STICHTING QUINTUS

  • Team kunst- en kunsteducatie
  • Team cultuuronderwijs
  • Team bedrijfsvoering
  • Team communicatie, marketing, projecten en commerciële activiteiten
  • Directeur – Bestuurder
  • Raad van Toezicht

 

ANBI-STATUS

De belastingdienst heeft Quintus een ANBI-status (Algemeen Nut Beoogde Instelling) toegekend. Deze status geeft Quintus een aantal mogelijkheden. Er hoeft bijvoorbeeld geen erfbelasting en schenkbelasting te worden betaald over erfenissen en schenkingen aan Quintus. Onder bepaalde voorwaarden hebben  donateurs van Culturele ANBI’s  een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Zie voor meer informatie hierover www.belastingdienst.nl. Het RSIN/fiscaal(identificatie)nummer is 856331089. Meer info over de ANBI lees je hier. 

 

CBCT-GECERTIFICEERD

Stichting Quintus voldoet aan het certificeringskader van de certificeringsorganisatie voor Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Meer informatie over het keurmerk ‘Kwaliteit in Beeld’ lees je hier>>.