Iedereen doet mee 

Een samenleving waarin iedereen meedoet, een ieder op een manier die bij hem of haar past – wat zou dat mooi zijn! Quintus wil en kan bijdragen aan zo’n samenleving. Want door creatief bezig te zijn ontwikkel je niet alleen jezelf, je komt hierdoor ook in contact met anderen en kunt meedoen in de samenleving. Muziek maken, toneelspelen, dansen of iets maken met beeldende middelen of taal heeft daarom waarde voor iedereen. Bij Quintus vinden we het belangrijk dat het maken of spelen plezier geeft en dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen. Daarbij maakt kunst en cultuur het leven in onze stad en regio ook nog eens leuker.

Deelnemersgroepen 

Onder de noemer ‘Sociaal domein, iedereen doet mee’ richten we ons bij Quintus op inwoners van de gemeente Kampen voor wie meedoen niet vanzelfsprekend is. Zo kan het lastig zijn om een van onze gebouwen binnen te komen, de weg te vragen of een geschikte activiteit te vinden. Bij dergelijke vragen willen we graag ondersteuning bieden, zodat eventuele belemmeringen om mee te kunnen doen, worden weggenomen. Creatief actief zijn bevordert de gezondheid en het welzijn van iedereen, dus ook van mensen met een fysieke of verstandelijke beperking, mensen met gezondheidsproblemen, kwetsbare jongeren, ouderen, mensen die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn of mensen die weinig te besteden hebben.

 

Maatwerk

Wanneer je zoekt naar een kunstzinnige activiteit en je kunt deze in ons programma niet vinden, zoek dan contact met Quintus. Ook wanneer je niet precies weet wat je zou willen doen of wanneer je twijfelt of een activiteit, workshop of cursus geschikt voor je is, helpen we je graag. De ervaring leert namelijk dat er eigenlijk altijd mogelijkheden zijn om met je creativiteit aan de slag te gaan. Daarnaast is het ook mogelijk om bij Quintus speciaal voor een specifieke groep mensen, een activiteit, workshop of cursus te organiseren. We werken graag met externe partners samen om te komen tot een activiteit op maat die aansluit bij de deelnemers. Dit kan op het gebied van muziek, dans, theater, beeldende kunst en taal: allerlei werkvormen en combinaties zijn mogelijk. Onze docenten kunnen in hun lessen ook goed aansluiten bij een gewenst thema.

PGB

Voor deelname aan Quintus activiteiten is het voortaan mogelijk om het persoonsgebonden budget (PGB) in het kader van de wet langdurige zorg (WLZ) aan te vragen. De PGB vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) is nog niet te gebruiken.

 

  • Wil jij voor jezelf of iemand anders een PGB inzetten om de activiteiten bij Quintus te betalen? Neem dan contact op met de medewerkers van de informatiebalie (038-3371200 of info@quintuskampen.nl) en geef aan dat je een zorgovereenkomst met Quintus wilt aangaan;

 

  • Indien nodig plannen we een gesprek waarin we deze zorgovereenkomst gezamenlijk invullen. De beschrijving en motivering voor de overeenkomst wordt afgestemd op jouw zorgvraag en zorgplan;

 

  • De getekende zorgovereenkomst stuur je naar het zorgkantoor. Zodra dit wordt goedgekeurd, zorgen wij dat je aangepaste facturen ontvangt. De SVB neemt de betaling aan Quintus van je over;

 

  • Voor bestaande deelnemers zien we dit als een service. We zullen hiervoor geen kosten rekenen.

Veelgestelde vragen

Kan ik een proefles volgen?

Kan ik voor de deur parkeren?

Is het gebouw toegankelijk voor rolstoelen en andere hulpmiddelen?

Is er een plek in Quintus waar ouders of begeleiders tussentijds kunnen wachten?

Bij wie kan ik met een specifieke vraag of behoefte terecht?

Welke talen worden er gesproken in Quintus?

Is het mogelijk een workshop of cursus vanuit het PGB te betalen?

Gaat het bij Quintus altijd om het bereiken van een zo hoog mogelijk niveau, eventueel met diploma’s?

Zijn er cursusmogelijkheden voor mantelzorgers samen met de zorgbehoevende?

Is het mogelijk om op locatie een workshop of cursus af te nemen van Quintus?

Kan ik met een specifieke wens of thema bij Quintus terecht?

Hoe vergroot ik de pagina?

Vragen?