Iedereen doet mee 

Een samenleving waarin iedereen meedoet, een ieder op een manier die bij hem of haar past – wat zou dat mooi zijn! Quintus wil en kan bijdragen aan zo’n samenleving. Want door creatief bezig te zijn ontwikkel je niet alleen jezelf, je komt hierdoor ook in contact met anderen. Je ontwikkelt vaardigheden die je in kunt zetten om aan een evenement in de stad of aan een activiteit in je eigen omgeving mee te doen. Bij Quintus hoef je dan ook niet perse een zo hoog mogelijk niveau te bereiken. Muziek maken, toneelspelen, dansen of iets maken met beeldende middelen of taal heeft waarde voor iedereen. Creatief bezig zijn draagt zelfs bij aan de gezondheid van mensen, onderzoek toont dit steeds vaker aan. Bij Quintus vinden we het daarom belangrijk dat het maken of spelen plezier geeft en dat je er andere mensen door leert kennen die dat plezier met je delen. Zodat iedereen uiteindelijk op zijn of haar eigen manier bij kan dragen aan een fijn leefklimaat in onze stad en regio.

Ontmoeten, meedoen, groeien

Ook wanneer je zelf niet actief aan de slag kunt, is het mogelijk om van cultuur te genieten. Zo kun je samen met anderen luisteren naar muziek of kijken naar een theater- of dansvoorstelling. Of meepraten over een kunstwerk, een stadswandeling volgen of in stilte genieten van een boek of gedicht. Er zijn dus meerdere manieren waarop mensen kunnen aanhaken bij kunst en deze vind je allemaal terug bij Quintus. Tijdens uitvoeringen wordt er geen actieve inbreng van deelnemers verwacht. Mensen kijken of luisteren en ontmoeten anderen; het samen genieten staat centraal. Soms is het ook mogelijk om mee te doen met de kunstenaar of docent, bijvoorbeeld in een zang-, spel- of beweegworkshop. Vaak gaat het hier om kortdurende activiteiten. Wanneer je tenslotte zelf actief wilt zijn in de kunst en meerdere lessen of een cursus volgt, gaat het om ontwikkeling. Je zult merken dat je steeds iets beter wordt en dat ook je zelfvertrouwen toeneemt. Kortom: of het nu om genieten en ontmoeten, meedoen of groeien gaat, bij Quintus kan het allemaal!

Deelnemersgroepen 

Onder de noemer ‘Sociaal domein, iedereen doet mee’ richten we ons bij Quintus op inwoners van de gemeente Kampen voor wie meedoen niet vanzelfsprekend is. Zo kan het lastig zijn om een van onze gebouwen binnen te komen, de weg te vragen of een geschikte activiteit te vinden. Bij dergelijke vragen willen we graag ondersteuning bieden, zodat eventuele belemmeringen om mee te kunnen doen aan activiteiten weggenomen worden. Creatief actief zijn bevordert immers het welzijn van iedereen, dus ook van mensen met een fysieke of verstandelijke beperking, mensen met gezondheidsproblemen, kwetsbare jongeren, ouderen, mensen die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn of mensen die weinig te besteden hebben.

Maatwerk

Wanneer je zoekt naar een kunstzinnige activiteit en je kunt deze in ons aanbod niet vinden, zoek dan contact met Quintus. Ook wanneer je niet precies weet wat je zou willen doen of wanneer je twijfelt of een workshop of cursus geschikt voor je is, helpen we je graag. De ervaring leert namelijk dat er eigenlijk altijd mogelijkheden zijn om met je creativiteit aan de slag te gaan. Daarnaast is het ook mogelijk om bij Quintus, speciaal voor een specifieke groep mensen een workshop of cursus te organiseren. We werken graag met externe partners samen om te komen tot een activiteit op maat die aansluit bij de deelnemers. Dit kan op het gebied van muziek, dans, theater en beeldende kunst: allerlei werkvormen en combinaties zijn mogelijk. Onze docenten kunnen in hun les ook goed aansluiten bij een gewenst thema.

Veelgestelde vragen

Kan ik een proefles volgen?

Kan ik voor de deur parkeren?

Is het gebouw toegankelijk voor rolstoelen en andere hulpmiddelen?

Is er een plek in Quintus waar ouders of begeleiders tussentijds kunnen wachten?

Bij wie kan ik met een specifieke vraag of behoefte terecht?

Welke talen worden er gesproken in Quintus?

Is het mogelijk een workshop of cursus vanuit het PGB te betalen?

Gaat het bij Quintus altijd om het bereiken van een zo hoog mogelijk niveau, eventueel met diploma’s?

Zijn er cursusmogelijkheden voor mantelzorgers samen met de zorgbehoevende?

Is het mogelijk om op locatie een workshop of cursus af te nemen van Quintus?

Kan ik met een specifieke wens of thema bij Quintus terecht?

Hoe vergroot ik de pagina?