Kunst in de kinderopvang!

Creatief bezig zijn is niet alleen leuk, kinderen ontwikkelen hiermee ook tal van vaardigheden. Muziek stimuleert luistervaardigheid, samenwerking en emotionele intelligentie. Beeldende kunst en ambacht bevordert de creativiteitsontwikkeling. Dansen is goed voor het ritmegevoel en de motoriek. Theater voor de taalvaardigheid en sociaal-emotionele ontwikkeling. Door de inzet van kunstvakken leren kinderen als op jonge leeftijd waar ze goed in zijn en hoe ze elkaar en zichzelf kunnen waarderen op andere gronden dan meetbare resultaten. Ook worden ze aangesproken op hun nieuwsgierigheid en probleemoplossend vermogen. Bovendien heeft kunst een blijvende, positieve invloed op de gezondheid van een mens. Kortom, kunst binnen de kinderopvang en het onderwijs is meer dan alleen een aangename afwisseling in het programma. Het is essentieel voor een optimale ontwikkeling van kinderen. En, nog steeds geldt: ‘Jong geleerd, is oud gedaan!’.

Maatwerk

Quintus verzorgt voor peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, buitenschoolse en naschoolse opvangorganisaties op diverse schoollocaties een breed scala aan korte en langere trajecten van workshops en lessen in muziek, dans, theater en beeldende kunst. Zo komen kinderen op een laagdrempelige manier in aanraking met kunst. Kinderen proeven aan alle kunstdisciplines,  ontdekken waar hun talenten liggen en beleven hier plezier aan. De medewerkers in de kinderopvang werken hierbij samen met docenten van Quintus aan boeiende programma’s of activiteiten. Denk aan: 

  • Aansluitende activiteiten bij een thema, zoals de Voorleesdagen.
  • Muziek, dans, spel of beeldende workshops: eenmalig, als een dagprogramma of over meerdere weken uitgesmeerd. Inspiratie opdoen over de vele mogelijkheden? Kijk eens op www.kunstenkindkampen.nl of neem contact op, dan maken we samen een mooie invulling.

Daarnaast kunnen we bijzondere gelegenheden als verjaardagen, jubilea of andere feestelijkheden kunstzinnig omlijsten of helpen invullen. 

Deskundigheidsbevordering

Kinderopvangorganisaties kunnen ook bij Quintus terecht voor individuele of teamgerichte deskundigheidsbevordering, gericht op praktische toepassingen in de groepen. Dit kan in de vorm van een teambuildingsdag worden gegoten of op individuele basis.  

 

Wil je je in een specifiek  onderdeel van de kunst verdiepen, bijvoorbeeld gitaarspelen of fotograferen, snuffel dan eens bij het uitgebreide aanbod van Quintus cursussen en workshops of neem contact op.  

 

Tot slot heeft Quintus een groot netwerk van overige aanbieders op het gebied van cultuur waaronder erfgoedinstellingen en (muziek)verenigingen. Daarmee zijn de mogelijkheden nog verder uitgebreid.

Veelgestelde vragen

Is Quintus goed bereikbaar en is er voldoende parkeergelegenheid?

Is het gebouw toegankelijk voor rolstoelen en andere hulpmiddelen?

Is het mogelijk om op locatie een workshop of cursus af te nemen van Quintus?

Kan ik met een specifieke wens of thema bij Quintus terecht?