Kunst in de klas!

Creatief bezig zijn is niet alleen leuk, je ontwikkelt hiermee ook tal van vaardigheden. Muziek stimuleert luistervaardigheid, samenwerking en emotionele intelligentie. Beeldende kunst en ambacht bevordert de creativiteitsontwikkeling. Dansen is goed voor het ritmegevoel en de motoriek. Theater voor de taalvaardigheid en sociaal-emotionele ontwikkeling. Door de inzet van kunstvakken leren jongeren waar ze goed in zijn en hoe ze elkaar en zichzelf kunnen waarderen op andere gronden dan meetbare resultaten. Ook worden ze aangesproken op hun nieuwsgierigheid en probleemoplossend vermogen. Bovendien blijkt uit onderzoek dat kunst een blijvende, positieve invloed heeft op de gezondheid van een mens. Kortom, kunst binnen het onderwijs is meer dan alleen een aangename afwisseling in het lesprogramma. Het is essentieel voor een optimale ontwikkeling van jongeren. En nog steeds geldt: ‘Jong geleerd, is oud gedaan!’

Quintus in de school

Quintus verzorgt voor en in samenwerking met voortgezet onderwijsscholen en in het MBO workshops en cursussen op het gebied van beeldende kunst en ambacht, theater, muziek en dans. Zo komen jongeren op een laagdrempelige manier in aanraking met kunst. Ze proeven aan alle kunstdisciplines en ontdekken waar hun talenten liggen. Leerkrachten werken hierbij samen met docenten van Quintus aan boeiende programma’s. Quintus vertaalt de vraag van een school naar onderwijsprojecten en werkvormen die aansluiten bij verschillende manieren van leren en wat er leeft bij een school. Binnen het onderwijs wordt nadrukkelijk de aansluiting gezocht bij overige vakken en projecten om cultuureducatie een geborgde plek te geven binnen bestaande doorgaande leerlijnen. De school is hierin de leidende partij en maakt autonome keuzes.

Maatwerk

Voor het voortgezet onderwijs in Kampen verzorgt Quintus veel maatwerk. Van praktijkonderwijs tot en met de VWO klassen: voor elke doelgroep worden passende workshops, lessen en excursies gerealiseerd. Van eenmalige kennismaking tot samenhangende ckv-dagen met overige partners. Van korte sessies bandcoaching of singer-songwriting tot de presentatie van een compleet portfolio van beeldende verwerkingsopdrachten en levensgrote beelden met behulp van eigen bouw- en techniekdocenten. Steeds weer staat integratie en samenwerking met de school centraal! 

 

Zowel voortgezet onderwijsscholen als scholen in het MBO kunnen een beroep doen op Quintus voor maatwerk. Denk aan workshops die niet direct door eigen kunstdocenten worden verzorgd zoals:

 

  • muziek: studio in de klas (in samenwerking met Protoon), verdiepende lessen voor individuele leerlingen, rap of instrumentenkennismakingen
  • kunst & ambacht: glasfusion / glas-in-lood, druktechnieken als etsen en linosnede, kunstwerken met hout/metaal of handlettering
  • theater: cabaret of diverse andere spelvormen
  • dans: breakdance, Afrikaanse dans, etc.  

 

Quintus wil nadrukkelijk aansluiten bij schoolthema’s, leerstijlen van leerlingen (elk niveau), actuele thema’s, zaakvakken en/of gekozen profielen. Bijvoorbeeld theaterworkshops ‘Shakespeare’ in verbinding met het vak Engels; het liefst gekoppeld aan een voorstelling. Maar ook werken aan manshoge beelden in samenwerking met bouw- en techniekdocenten of rollenspellen. Er valt altijd samen te overleggen over passende invullingen van CKV-dagen, verdiepende gastlessen of excursies.

Deskundigheidsbevordering

Scholen kunnen ook bij Quintus terecht voor individuele of teamgerichte deskundigheidsbevordering, gericht op praktische toepassingen in de klas:

 

  • individueel: veel (oud)docenten kunstvakken maken gebruik van de atelierlessen waarin vakgenoten elkaar treffen en al dan niet onder leiding van een Quintusdocent hun vak bijhouden
  • korte cursussen als ‘Druk je STEMpel’ die gaat over het juiste stemgebruik voor groepen en klassen 
  • teamverband: ter ondersteuning van een teambuildingsdag. Een dergelijke activiteit kan ook dienen ter kennismaking met de stad Kampen en haar mogelijkheden.

 

Cultuureducatie met Kwaliteit

In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en in nauwe samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds werken we mee aan programma’s Cultuureducatie met Kwaliteit. Deze landelijk samenhangende aanpak moet de kwaliteit van cultuureducatie in het onderwijs vergroten. Bijvoorbeeld door de inzet van cultuureducatie in doorgaande leerlijnen en borging in het curriculum.

 

Het VMBO van scholengemeenschap Pieter Zandt heeft hierin een zinvolle en bij de leerlingen aansluitende invulling van de activiteitenweken vormgegeven. Met het Ichthus Praktijkonderwijs zijn we bezig met de ondersteuning van gepersonaliseerd leren. Daarnaast organiseert Quintus regelmatig workshops, themadagen of andere activiteiten voor leerlingen van het Almere College, het Ichthus College en scholengemeenschap Pieter Zandt, zowel bij Quintus als op locatie. 

 

Overige mogelijkheden 

Quintus heeft een mooie zaal met podium waarop al vele eindmusicals zijn opgevoerd. Ook wordt dit podium jaarlijks ingezet bij de afstudeeropdrachten van MBO-studenten van het Hoornbeeck College en incidenteel bij examens van Conservatorium ArtEZ studenten. Quintus heeft daarnaast  een flink instrumentarium dat we uitlenen en verhuren, al dan niet met begeleidend docent erbij. Denk bijvoorbeeld aan djembés, gitaren, ukeleles of anklungs. 

 

Samenwerking

Het Cultuur Contact van Quintus heeft een groot netwerk van overige aanbieders op het gebied van cultuur waaronder ook erfgoedinstellingen, stadsgidsen en (muziek)verenigingen. Daarmee zijn de mogelijkheden nog verder uitgebreid. We brengen je graag met elkaar in verbinding.

 

Veelgestelde vragen

Is Quintus goed bereikbaar en is er voldoende parkeergelegenheid?

Is het gebouw toegankelijk voor rolstoelen en andere hulpmiddelen?

Is het mogelijk om op locatie een workshop of cursus af te nemen van Quintus?

Kan ik met een specifieke wens of thema bij Quintus terecht?

Kan ik bij Quintus mijn maatschappelijke stage invullen?

Kan ik bij Quintus stagelopen?